top of page

Dịch vụ thuê máy rang cho cựu học viên tại HQJ Coffee School

Để hỗ trợ các cựu học viên từng học tại HQJ Coffee School. HQJ mở dịch vụ thuê máy rang cho anh chị cự học viên.

Chi phí

Chi phí thuê máy rang được tính theo giờ: 100,000 VND/giờ (Chưa bao gồm VAT)

Thông tin liên hệ

Số điện thoại +84 96 103 06 00 (Bạn Thiện) hoặc các học viên có thể nhắn tin qua các trang mạng xã hội của HQJ Coffee School để được hỗ trợ thuê máy rang.

Địa chỉ 

Lầu 5, 738 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

bottom of page