top of page
Masterclass-Green-Coffee-Competition-Judging.png.png

Masterclass - Giám khảo cuộc thi cà phê nhân xanh

Sau khi trở thành Q Grader, bước tiếp theo là gì? 

Sau khi đạt được chứng chỉ Q Grader từ Coffee Quality Institute (CQI), bước tiếp theo cho những ai muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp trong ngành cà phê là trở thành giám khảo cà phê. HQJ Coffee School đang mở khóa học đặc biệt này, giúp những Q Grader nâng cao kỹ năng và áp dụng kiến thức của mình vào thực tiễn, bằng cách tham gia đánh giá trong các cuộc thi cà phê nhân xanh.

Với khóa học Masterclass này, các Q Grader sẽ được trang bị kiến thức đánh giá cà phê khách quan, dựa trên các đặc tính cảm quan, thông qua thang điểm 100. Đây là nền tảng quan trọng giúp học viên định nghĩa và định lượng chất lượng cà phê, đồng thời là yếu tố cốt lõi trong việc đánh giá và chấm điểm chất lượng cà phê nhân xanh.

Điều này không chỉ giúp các bạn phát triển sự nghiệp mà còn đóng góp vào việc nâng cao chất lượng cà phê trên toàn cầu, thông qua việc tham gia làm giám khảo trong các cuộc thi cà phê nhân xanh.

Cơ hội sau khi tham gia khóa học Masterclass

Sau khi tham gia lớp học Masterclass và có chứng chỉ Q Arabica/Robusta Grader, Bạn sẽ có cơ hội trở thành giám khảo Cuộc thi Cà Phê Xanh Việt Nam (Vietnam Green Coffee Competition - VGCC) đầu tiên, nơi sẽ lựa chọn cà phê nhân xanh Robusta và Arabica để đại diện cho Việt Nam tại Cuộc thi Cà Phê Xanh Đông Nam Á lần thứ nhất (Southeast Asia Green Coffee Competition).

Nội dung lớp học

Ngày 1: Chuẩn Bị và Hiệu Chỉnh

  • Phát triển kỹ năng cupping: Học viên Q Grader sẽ được hướng dẫn cách sử dụng và phát triển kỹ năng của mình để chuẩn bị cho vai trò giám khảo cà phê nhân xanh.

  • Hiệu chỉnh cà phê: Tiến hành hiệu chỉnh cupping cùng với hai bàn thực hành, đặt nền móng cho quy trình đánh giá chuyên nghiệp.

Ngày 2: Cupping Marathon và Phân Tích

  • Cupping Marathon: Trải nghiệm thử thách với ba bàn cupping liên tiếp, đẩy nhanh tốc độ và tăng cường độ tập trung trong đánh giá cà phê.

  • Phân tích thống kê: Sử dụng phân tích thống kê để cung cấp phản hồi cho từng cupper về việc hiệu chỉnh, tính nhất quán, và các điểm đánh giá của từng thuộc tính cà phê.

Nắm Vững Quy Tắc và Tiêu Chuẩn

  • Tiếp cận GCC: Học các kỹ thuật và mẹo tiếp cận việc đánh giá GCC một cách chuyên nghiệp.

  • Quy tắc và điều lệ: Tìm hiểu sâu về các quy tắc và điều lệ của Vietnam GCC để áp dụng chính xác trong việc đánh giá.

  • Hiệu chỉnh theo tiêu chuẩn VGCC: Hiểu rõ tiêu chuẩn VGCC và ảnh hưởng của nó đối với việc đánh giá cà phê cũng như tác động đến người sản xuất.

Điều kiện tham gia Masterclass 

GCC Arabica Masterclass là Q Arabica Grader đã có chứng chỉ hoặc những học viên Q Arabica Grader đang chờ retake để nhận chứng chỉ của CQI.

GCC Robusta Masterclass là Q Robusta Grader đã có chứng hoặc những học viên Q Robusta Grader đang chờ retake để nhận chứng chỉ của CQI

image.png

GCC MASTERCLASS - Giảng viên Sam Choi

Sam Choi là giảng viên CQI của khóa học Q Arabica Grader và Q Robusta Grader.

Sam Choi là nhà giáo dục và chuyên gia về cà phê làm việc về Arabica và Fine Robusta xuyên suốt các quốc gia Đông Nam Á.

Sam Choi còn là Giảng viên được Chứng nhận của SCA (SCA Authorized Trainer) cho các bộ môn Cà phê Nhân xanh, Thử nếm, Rang, Pha thủ công và Pha máy.

Đồng thời, giảng viên Sam cũng là Trưởng Ban giám khảo cuộc thi Vô địch Rang Thế giới và Giám khảo Thử nếm cuộc thi Pha cà phê Thủ công Thế giới.

_MG_5377_edited.jpg

Số lượng học viên là 12 người

Địa điểm

HQJ Coffee School - 738 Sư Vạn Hạnh Phường 12, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

Học phí và Chương trình ưu đãi

GCC Arabica Masterclass có giá là: 10.000.000 VND

GCC Robusta Masterclass có giá là 10.000.000 VND

Bên cạnh đó, HQJ Coffee School còn có Combo 2 Masterclasses có giá là: 15.000.000 VND 

Học Phí trên chưa bao gồm 8% giá trị gia tăng thuế

Ngoài ra, Chương trình ưu đãi giảm 5% cho cựu học viên và học viên ngoài nước Việt Nam 

Ưu đãi dành cho học viên đặt cọc 30% tổng học phí và giảm thêm 5% nếu học viên đặt cọc trước ngày 1 tháng 3

bottom of page