top of page
HQJ - General Ads (2).png
Q Robusta grader

Q Robusta Grader 30.09 - 05.10.2024 

Thông tin khóa học trên CQI: https://database.coffeeinstitute.org/course/6530

Đây là khóa học tổng quan chuyên sâu về các kỹ năng cupping và cách chấm điểm theo bộ nguyên tắc mà một Q Robusta Grader được chứng nhận cần có. Những kỹ năng này được kết hợp với đánh giá toàn diện về năng lực của mỗi cá nhân trong việc nhận diện sự thống nhất trên chén cà phê kèm theo đánh giá hạt cà phê Robusta nhân xanh. Q Robusta Grader là người được đào tạo chuyên nghiệp đồng thời cũng có khả năng hiệu chỉnh khi thử nếm cà phê sử dụng những tiêu chuẩn và bộ nguyên tắc cupping của SCA

Sau khi hoàn thiện khóa học này, học viên có thể đánh giá một cách khách quan về cà phê Robusta dựa trên chất lượng hương vị và đưa ra phản hồi về sắc thái, các lỗi, hương vị. Cùng với đó, học viên có thể hiểu thấu đáo về cách cupping cà phê Robusta, cách đánh giá các tiêu chuẩn và bộ nguyên tắc, bao gồm cả biểu mẫu cupping theo tiêu chuẩn của SCA.

SCA content class

Nội dung lớp học

Khóa học này bao gồm hai phần tương ứng trong sáu ngày. Trong phần đầu tiên (3 ngày), người học sẽ ôn tập các kiến thức giả định và các nguyên tắc lý thuyết, bao gồm cả việc thực hành tất cả các bài tập.

 

Phần thứ hai là một loạt các bài kiểm tra kéo dài 3 ngày liên quan đến lý thuyết đã được học. Khóa học bao gồm 20 bài thi trên 9 Mô-đun để kiểm tra các kỹ năng liên quan của người học bao gồm kỹ năng thử nếm, khứu giác và cảm quan, phân loại cà phê xanh và rang, xác định Axit Hữu cơ, kỹ năng Nếm tam giác, nhận diễn Mẫu Rang, đánh giá quá trình chế biến cà phê và Kiến thức Tổng quan về Cà phê.

 

Bài kiểm tra cũng bao gồm việc nhận biết các Tiêu chuẩn hương vị CQI (CQI Flavor Standards) trong dung dịch nước. Những người hoàn thành thành công khóa học này sẽ có thể đánh giá khách quan cà phê Robusta dựa trên chất lượng và nguồn gốc của cà phê cũng như đưa ra phản hồi về sắc thái, khuyết điểm và hương vị của cốc cà phê.

 

Những người tham gia vượt qua tất cả các kỳ thi sẽ nhận được chứng chỉ Q Robusta Grader.
 

Cấu trúc Kỳ thi: Gồm 20 bài kiểm tra 

● Các kỹ năng về Cảm quan: 2 bài kiểm tra

● Các kỹ năng về Cupping: 4 bài kiểm tra

● Các kỹ năng về Khứu giác: 4 bài kiểm tra

● Các kỹ năng về Nếm tam giác: 4 bài kiểm tra

● Ghép cặp các Axit Hữu cơ: 1 bài kiểm tra

● Phân loại Cà phê Nhân xanh Robusta: 1 bài kiểm tra

● Phân loại Cà phê Rang Robusta: 1 bài kiểm tra

● Nhận diện Mẫu Rang: 1 bài kiểm tra

● Kiến thức Tổng quan về Cà phê: 1 bài kiểm tra

● Bài FlavorActiV: 1 bài kiểm tra

Lớp học tối thiểu là 6 học viên.

Trong trường hợp lớp học dưới 6 học viên thì lớp học sẽ không diễn ra nữa.

Q Robusta Class- Giảng viên Sam Choi

Sam Choi là giảng viên CQI của khóa học Q Arabica Grader và Q Robusta Grader.

Sam Choi là nhà giáo dục và chuyên gia về cà phê làm việc về Arabica và Fine Robusta xuyên suốt các quốc gia Đông Nam Á.

Sam Choi còn là Giảng viên được Chứng nhận của SCA (SCA Authorized Trainer) cho các bộ môn Cà phê Nhân xanh, Thử nếm, Rang, Pha thủ công và Pha máy.

Đồng thời, giảng viên Sam cũng là Trưởng Ban giám khảo cuộc thi Vô địch Rang Thế giới và Giám khảo Thử nếm cuộc thi Pha cà phê Thủ công Thế giới.

_MG_5377_edited.jpg
SCA học phí

Học phí

Học phí chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng là 51.800.000 VND

Địa điểm

HQJ Coffee School - 738 Sư Vạn Hạnh Phường 12, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

LỊCH KHẢI GIẢNG CÁC LỚP TẠI HQJ

bottom of page