top of page

​Dịch vụ đánh giá chất lượng cà phê xanh

Đánh Giá Chất Lượng Cà Phê tại HQJ Coffee School

HQJ Coffee School là Đối tác Trong nước (ICP) của CQI, cũng như Q Professional Venue, chuyên cung cấp dịch vụ đánh giá chất lượng cà phê. Thông qua các chương trình đánh giá và giáo dục, HQJ mong muốn góp phần nâng cao chất lượng cà phê và hỗ trợ người sản xuất, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao nhất.

Quy trình Đánh giá Chất lượng Cà phê

Quy trình chứng nhận Q Coffee hoạt động theo các bước sau:

 1. Chủ sở hữu mẫu đăng ký cà phê trong cơ sở dữ liệu CQI (xem “Cách gửi mẫu để đánh giá Q”).

 2. Chủ sở hữu mẫu chọn phòng thí nghiệm của chúng tôi từ danh sách Đối tác Trong Nước trong cơ sở dữ liệu CQI.

 3. Gửi 2kg mẫu cà phê xanh kèm số tham chiếu CQI đến phòng thí nghiệm của HQJ Coffee Schoool. Hóa đơn phải được thanh toán trước khi giao hàng tới HQJ.

 4. Khi đến nơi, các mẫu được mã hóa và gửi đến 3 chuyên gia Q Grader được chứng nhận.

 5. Các chuyên gia Q Grader sẽ đánh giá mẫu theo quy trình Q Grading. 

 6. Các Q Grader gửi điểm của họ qua cơ sở dữ liệu CQI.

 7. Đối tác Trong Nước (ICP) xem xét điểm và gửi chúng đến CQI tại Mỹ để kiểm tra và xác nhận cuối cùng.

 8. CQI xác nhận điểm cho chủ sở hữu mẫu qua cơ sở dữ liệu CQI trong khoảng 8 ngày làm việc sau khi nhận mẫu.

 9. Nếu mẫu đạt ít nhất 80 điểm, nó sẽ nhận được chứng nhận Q Coffee và một báo cáo đầy đủ về kết quả. Chủ sở hữu mẫu có thể sử dụng chứng nhận để quảng bá cà phê.

 10. Nếu điểm đạt được dưới 80, chủ sở hữu mẫu sẽ nhận được một báo cáo chi tiết, nhưng không nhận được chứng nhận Q Coffee.

Thời gian

Đợt đánh giá #2:
Hạn nộp mẫu cà nhân xanh: hết ngày 01/07/2024
Kết quả đánh giá cà phê - ICP Report: dự kiến 25-27/07/2024
Ngày thông báo kết quá trên website CQI: 25 - 27.7

Chi phí

 Chi phí cho một mẫu nhân xanh: 3.500.000 vnd (chưa bao gồm VAT)

Sự Chính Trực và Uy Tín trong Đánh Giá Chất Lượng Cà Phê

HQJ Coffee School cam kết duy trì sự chính trực và uy tín cao nhất trong mọi dịch vụ đánh giá chất lượng cà phê. Là Đối tác Trong nước (ICP) và Q Professional Venue của CQI, chúng tôi đảm bảo rằng mọi quy trình đánh giá đều tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhất. Chúng tôi cam kết:

 • Chính Trực trong Quy Trình Đánh Giá: Mọi mẫu cà phê đều được đánh giá một cách khách quan và công bằng bởi các chuyên gia Q Grader được chứng nhận, sử dụng quy trình Q Grading chuẩn mực của CQI.

 • Uy Tín trong Kết Quả: Kết quả đánh giá của chúng tôi được công nhận và xác nhận bởi CQI tại Mỹ, đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy.

 • Hỗ Trợ Người Sản Xuất: Chúng tôi không chỉ đánh giá chất lượng cà phê mà còn hỗ trợ người sản xuất nâng cao kỹ năng và chất lượng sản phẩm, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành cà phê.

 • Minh Bạch trong Thông Tin: Tất cả điểm số của các mẫu cà phê đạt chất lượng đặc sản (trên 80 điểm) được công khai trên trang web chính thức của CQI, đảm bảo minh bạch và tạo niềm tin cho người sản xuất và người tiêu dùng.

HQJ Coffee School luôn hướng đến việc nâng cao chất lượng cà phê và mang lại những giá trị bền vững cho ngành cà phê Việt Nam và quốc tế.

Các dịch vụ khác 

bottom of page