top of page

SCA Skills Diploma

Hệ thống Bằng cấp Kỹ năng của SCA cung cấp các bằng cấp mới, giúp bạn có được kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm thực tiễn trong ngành cà phê đặc sản. Mỗi bằng cấp yêu cầu sự kết hợp giữa học nâng cao và khóa học nền tảng, giúp bạn sẵn sàng làm việc ngay trong môi trường công nghiệp.

Công nhận khả năng sẵn sàng làm việc trong ngành Cà Phê Đặc Sản.

Một bộ bằng cấp mới cung cấp kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm thực tiễn bạn có thể áp dụng ngay trong môi trường công nghiệp.

Mỗi bằng yêu cầu kết hợp giữa học nâng cao và khóa học nền tảng. Khám phá từng bằng cấp bên dưới để tìm hiểu về trọng tâm cụ thể và các khóa học yêu cầu.

SCA Green Coffee 1 - 6.Jan (112).jpg

SCA Café Diploma

 

Bộ sưu tập các khóa học này được thiết kế để chuẩn bị cho người học lãnh đạo trong việc xử lý, đánh giá và kinh doanh cà phê xanh; đồng thời giao tiếp với khách hàng và đồng nghiệp về vai trò của họ trong việc thúc đẩy một ngành cà phê bền vững hơn.

Các khóa học yêu cầu - Coffee Skills Program + Brewing *Foundation + Green Coffee *Foundation *Intermediate *Professional + Roasting *Foundation + Sensory Skills *Foundation * Intermediate *Professional - Coffee Sustainability Program *Foundation - Coffee Technicians Program + Water and Preventive Maintenance *Foundation

SCA Roastery Diploma

 

Bộ sưu tập các khóa học này được thiết kế để chuẩn bị cho người học lãnh đạo trong việc phát triển, sản xuất và đảm bảo chất lượng cà phê rang; đồng thời giao tiếp với khách hàng và đồng nghiệp về vai trò của người rang trong việc thúc đẩy một ngành cà phê bền vững hơn.

Các khóa học yêu cầu - Coffee Skills Program + Brewing * Foundation + Green Coffee * Foundation + Roasting * Foundation * Intermediate * Professional + Sensory Skills * Foundation * Intermediate * Professional - Coffee Sustainability Program * Foundation - Coffee Technicians Program + Water and Preventive Maintenance * Foundation

SCA Coffee Trade Diploma

 

Bộ sưu tập các khóa học này được thiết kế để chuẩn bị cho người học lãnh đạo trong việc xử lý, đánh giá và kinh doanh cà phê xanh; đồng thời giao tiếp với khách hàng và đồng nghiệp về vai trò của họ trong việc thúc đẩy một ngành cà phê bền vững hơn.

Các khóa học yêu cầu - Coffee Skills Program + Brewing * Foundation + Green Coffee * Foundation * Intermediate * Professional + Roasting * Foundation + Sensory Skills * Foundation * Intermediate * Professional - Coffee Sustainability Program * Foundation - Coffee Technicians Program + Water and Preventive Maintenance * Foundation

SCA Sustainable Coffee Diploma

 

Bộ sưu tập các khóa học này được thiết kế để chuẩn bị cho người học lãnh đạo trong việc phát triển và triển khai các phương pháp thực hành tốt nhất cùng các dự án đặc biệt, nhằm thúc đẩy một ngành cà phê bền vững hơn, đồng thời có hiểu biết rộng về các kỹ năng áp dụng trong các lĩnh vực khác nhau của chuỗi cung ứng.

Các khóa học yêu cầu - Coffee Skills Program + Barista Skills * Foundation + Green Coffee * Foundation * Intermediate * Professional + Roasting * Foundation + Sensory Skills * Foundation - Coffee Sustainability Program * Foundation * Intermediate * Professional - Coffee Technicians Program + Water and Preventive Maintenance * Foundation

Giảng viên chúng tôi

sam-choi.jpg

Sam Choi

Giảng viên được chứng nhận bởi SCA (AST) cho tất cả năm bộ môn trong cà phê: Cà phê Nhân xanh (Green Coffee), Roasting (Rang), Sensory (Thử nếm Cà phê), Brewing (Pha thủ công), Barista. 

 

Q Instructor Assistant được chứng nhận bởi CQI.

bottom of page