top of page

Q Certified Barista

Đây là bảng danh sách các bạn đã hoàn thành khóa học Barista Career tại HQJ Coffee School và đã vượt qua bài kiểm tra để nhận được bằng Q Certified Barista được cấp bởi HQJ Coffee School

Họ và tên
Nơi ở
Thời gian bắt đầu lớp
Thời gian kết thúc lớp
Ngày đạt chứng chỉ
Bùi Hoàng Lâm
Hồ Chí Minh
06/20/2022
06/26/2022
Tháng 6, 2022
Châu Hải My
Hồ Chí Minh
05/24/2022
06/26/2022
Tháng 6, 2022
Hoàng Văn Hiển
Hồ Chí Minh
02/20/2023
02/24/2023
Tháng 2, 2023
Huỳnh Ngọc Bích Tuyền
Hồ Chí Minh
05/24/2022
06/26/2022
Tháng 6, 2022
Huỳnh Phúc Vinh
Hồ Chí Minh
11/28/2022
12/02/2022
Tháng 12, 2022
Khuỳnh Tường Vi
Hồ Chí Minh
08/08/2022
08/12/2022
Tháng 8, 2022
Lâm Ngọc Châu
Hồ Chí Minh
02/08/2022
02/11/2022
Tháng 2,2022
Lê Hiền Liên
Hồ Chí Minh
11/28/2022
12/02/2022
Tháng 12, 2022
Lê Hữu Nghĩa
Hồ Chí Minh
06/20/2022
06/24/2022
Tháng 6, 2022
Lê Phương Liên
Hồ Chí Minh
05/02/2022
05/06/2022
Tháng 6, 2022
Page 1 of 3
bottom of page