top of page

SCA Đánh giá Giá trị Cà Phê - (SCA Coffee Value Assessment)

     Khóa học SCA Coffee Value Assessment (CVA) - Đánh giá Giá trị Cà phê, Khóa học cấp chuyên gia này, được cung cấp bởi Hiệp hội Cà phê Chuyên nghiệp (SCA), được thiết kế tỉ mỉ cho các chuyên gia trong ngành cà phê, bao gồm các nhà giao dịch, người mua và quản lý đảm bảo chất lượng. Khóa học cung cấp một cái nhìn sâu sắc về các yếu tố xác định giá trị của cà phê trên thị trường chuyên nghiệp. Đây là lớp học Sensory, học đánh giá cà phê theo biểu mẫu CVA. Các học viên sẽ học cách đánh giá chất lượng thông qua phân tích giác quan, hiểu xu hướng thị trường và áp dụng các chiến lược định giá dựa trên dữ liệu toàn diện và các chỉ số chất lượng.

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành Khóa học CVA dành cho Cuppers, các học viên sẽ có thể:

1. Nhận diện và sử dụng các chỉ dẫn cảm giác mới của CVA.
2. Giải thích chức năng và nền tảng của các công cụ đánh giá cảm giác chính được sử dụng trong CVA:

  • Thang điểm cường độ 15 điểm

  • Danh sách CATA

  • Thang đo Hedonic

3. Sử dụng Mẫu Mô tả và Cảm nhận CVA để mô tả và đánh giá cà phê.
4. Giải thích và sử dụng hệ thống CVA mới, bao gồm các công cụ đánh giá mô tả, cảm nhận và bên ngoài.

SCA SENSORY

Thời gian lớp học diễn ra

SCA SENSORY

Nội dung lớp học

Thời gian học là 16 giờ (2 ngày học với thời gian từ 8:30 - 17:30)

**Lớp học sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 6 tới ngày 4 tháng 6​

Khái Quát về CVA: Phân tích nguyên nhân đổi mới hệ thống, các dự án điển hình và ảnh hưởng của chúng đối với các điểm khác nhau trên chuỗi cung ứng.

Làm quen với CATA: Tiếp cận và làm thân quen với các danh sách CATA.

Phiên Cupping Diễn Giải: Trình bày chi tiết hệ thống và buổi thực hành cupping trực tiếp.

Tìm Hiểu về Thang Đo Hedonic: Giải mã Thang Đo Hedonic và ứng dụng của nó.

Cupping Theo Cảm Quan: Mô tả quy trình Cupping Theo Cảm Quan và phiên cupping áp dụng thực tế.

Giới thiệu Biểu Mẫu Đánh Giá Bên Ngoài và Cách Sử Dụng: Tổng quan về cách thức sử dụng Biểu Mẫu Đánh Giá Bên Ngoài.

Cupping Với Biểu Mẫu Phối Hợp: Nắm bắt và thực hành trên Biểu Mẫu Phối Hợp Cảm Quan và Diễn Giải.

Biểu mẫu Cupping của lớp SCA Coffee Value Assessment

 Giảng viên lớp học

Giảng viên lớp học CVA - Đánh giá Giá Trị Cà Phê là thầy Shaun Ong

SCA SENSORY

Học phí

Học phí đã bao gồm phí nhận chứng chỉ SCA: 14.500.000 VND 
Giảm 10% cho cựu học viên​ đã học tại HQJ

Giảm 20% học viên đã học lớp học Sensory tại HQJ

Giảm 30% học viên đã học lớp học Sensory + đã học Q Grader tại HQJ

*Học phí ở trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 8%

Địa điểm

HQJ Coffee School - 738 Sư Vạn Hạnh Phường 12, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số lượng học viên tối đa là 12 học viên

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TẠI HQJ

bottom of page