top of page

Dù bạn đã có kinh nghiệm trong ngành cà phê

hay đơn thuần là người yêu cà phê

Trường HQJ có tất cả những khóa học từ Cơ bản đến Chuyên nghiệp để biến bạn trở thành một Chuyên Gia Cà Phê.

Barista

Nếu bạn muốn trở thành một Barista chuyên nghiệp,

dưới đây là các khóa học phù hợp dành cho bạn.

Chủ Quán Cà Phê

Nếu bạn muốn trở thành một Chủ Quán Cà Phê thành công,

dưới đây là các khóa học phù hợp dành cho bạn.

SCA Barista & Brewing

SCA Cafe Owner
Lớp học dành cho
Chủ quán Cafe

26.000.000 đ

Q Arabica grader

Q Arabica Grader
Lớp học & thi
Q Arabica Grader

51.800.000 đ

SCA Brewing

SCA Brewing
Lớp học Pha cà phê
thủ công

Từ 5.000.000 đ

Giới thiệu về cà phê

SCA Introduction to Coffee
Chuỗi lớp học Giới thiệu
về Cà phê

Từ 400.000 đ

SCA Sensory

SCA Sensory
Lớp học Thử nếm
& Phân tích cà phê

16.900.000 đ

Q Robusta Grader

Q Robusta Grader
Lớp học & thi 
Q Robusta Grader

51.800.000 đ

Thợ Rang Cà Phê

Nếu bạn đang muốn trở thành một Thợ Rang Cà phê chuyên nghiệp,

dưới đây là các khóa học phù hợp dành cho bạn.

SCA Roasting (rang cà phê)

SCA Roasting
Lớp Rang cà phê

 

18.800.000 đ

SCA Green coffee ( nhân xanh)

SCA Green Coffee
Lớp Cà phê nhân xanh

 

26.000.000 đ

SCA Sensory (thử nếm cà phê)

SCA Sensory
Lớp học Thử nếm
& Phân tích cà phê

16.900.000 đ

giới thiệu về cà phê

SCA Introduction to Coffee
Chuỗi lớp học Giới thiệu
về Cà phê

Từ 400.000 đ

Q Robusta Grader

Q Robusta Grader
Lớp học & thi
Q Robusta Grader

51.800.000 đ

Q Arabica grader

Q Arabica Grader
Lớp học & thi
Q Arabica Grader

51.800.000 đ

Chuyên Gia Cà Phê

Nếu bạn đang trên chặng đường trở thành một Chuyên Gia Cà Phê,

dưới đây là các khóa học phù hợp dành cho bạn.

SCA Green coffee (nhân xanh)

SCA Green Coffee
Lớp Cà phê nhân xanh

 

26.000.000 đ

Q Arabica Grader

Q Arabica Grader
Lớp học & thi
Q Arabica Grader

51.800.000 đ

SCA Roasting (rang cà phê)

SCA Roasting
Lớp Rang cà phê

 

18.800.000 đ

SCA Brewing (pha thủ công)

SCA Brewing
Lớp học Pha cà phê
thủ công

Từ 5.000.000 đ

SCA Sensory ( thử nếm cà phê)

SCA Sensory
Lớp học Thử nếm
& Phân tích cà phê

16.900.000 đ

Giới thiệu về cà phê

SCA Introduction to Coffee
Chuỗi lớp học Giới thiệu
về cà phê

Từ 400.000 đ

Q Robusta Grader

Q Robusta Grader
Lớp học & thi
Q Robusta Grader

51.800.000 đ

bottom of page