top of page
HQJ - General Ads (2).png
Q Arabica Grader

Q Arabica Grader Combo 

Q Arabica Grader Recertification

Q Arabica Grader

Nội dung lớp học

Hệ thống Cà phê Q (Q Coffee System) của CQI là chương trình được công nhận trên toàn cầu trong việc đánh giá chất lượng cà phê dựa trên hệ thống được tiêu chuẩn hóa dành cho cà phê Arabica sử dụng bộ nguyên tắc của SCA. Q Arabica Grader là chuyên gia thử nếm cà phê đã được đào tạo và hiệu chỉnh để đánh giá cà phê theo bộ nguyên tắc và tiêu chuẩn của SCA.

Những người đang làm việc trong chuỗi cà phê sẽ tham dự khóa đào tạo và kiểm tra Q Grader. Khóa học này trải qua 3 ngày đầu tiên gồm lý thuyết và các hoạt động thực hành, 3 ngày tiếp theo bao gồm một loạt các bài kiểm tra. Khóa học gồm 20 bài kiểm tra khác nhau. Mục đích của các bài kiểm tra này là để đánh giá tổng thể các kĩ năng của người thử nếm (cupper). Khóa học cũng bao gồm nhiều hoạt động kiểm tra kĩ năng của người thử nếm trong việc đánh giá cà phê theo phương thức thử nếm cupping truyền thống, khứu giác, phân loại hạt nhân xanh và hạt rang, xác định axit, đánh giá kĩ năng thử nếm cupping cơ bản, thử nếm tam giác (triangulation), các bài kiểm tra về

cảm quan và cà phê rang.

Khóa Đào tạo và Kiểm tra Q Arabica Grader diễn ra nghiêm ngặt trong sáu ngày. Một số học viên sẽ cảm thấy khó khăn trong việc vượt qua tất cả 20 bài kiểm tra trong lần thi đầu tiên. Do đó, học viên sẽ được thi lại một số bài kiểm tra nhất định trong ngày học cuối cùng.

Học viên sẽ nhận được chứng chỉ Q Arabica Grader từ CQI nếu học viên hoàn thiện khóa học này, bao gồm việc vượt qua tất cả 20 bài kiểm tra. Chứng chỉ Q Arabica Grader chứng minh học viên là người thử nếm cà phê đã trải qua quá trình đào tạo và hiệu chỉnh chuyên nghiệp. Đồng thời, học viên cũng có khả năng đánh giá cà phê dựa trên những tiêu chuẩn và bộ nguyên tắc cupping của SCA dành cho cà phê đặc sản. Chứng chỉ Q Arabica Grader của CQI có hiệu lực trong 03 năm.

Cấu trúc Kỳ thi: Gồm 20 bài kiểm tra 

● Các kỹ năng về Cảm quan: 2 bài kiểm tra

● Các kỹ năng về Cupping: 4 bài kiểm tra

● Các kỹ năng về Khứu giác: 4 bài kiểm tra

● Các kỹ năng về Nếm tam giác: 4 bài kiểm tra

● Ghép cặp các Axit Hữu cơ: 1 bài kiểm tra

● Phân loại Cà phê Nhân xanh Robusta: 1 bài kiểm tra

● Phân loại Cà phê Rang Robusta: 1 bài kiểm tra

● Nhận diện Mẫu Rang: 1 bài kiểm tra

● Kiến thức Tổng quan về Cà phê: 1 bài kiểm tra

● Bài FlavorActiV: 1 bài kiểm tra

Lớp học tối thiểu là 6 học viên.

Trong trường hợp lớp học dưới 6 học viên thì lớp học sẽ không diễn ra nữa.

Thông tin khóa học trên CQI:

https://database.coffeeinstitute.org/course/6507

Q Arabica Class- Giảng viên Sam Choi

Sam Choi là giảng viên CQI của khóa học Q Arabica Grader và Q Robusta Grader.

Sam Choi là nhà giáo dục và chuyên gia về cà phê làm việc về Arabica và Fine Robusta xuyên suốt các quốc gia Đông Nam Á.

Sam Choi còn là Giảng viên được Chứng nhận của SCA (SCA Authorized Trainer) cho các bộ môn Cà phê Nhân xanh, Thử nếm, Rang, Pha thủ công và Pha máy.

Đồng thời, giảng viên Sam cũng là Trưởng Ban giám khảo cuộc thi Vô địch Rang Thế giới và Giám khảo Thử nếm cuộc thi Pha cà phê Thủ công Thế giới.

_MG_5377_edited.jpg
Q Arabica Grader

Học phí

Học phí chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng là 51.800.000VND

Địa điểm

HQJ Coffee School - 738 Sư Vạn Hạnh Phường 12, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP HỌC TẠI HQJ

bottom of page