top of page

Hồ sơ giảng viên

sam-choi.jpg
SCA CQI JWC HQJ Campus
SCA CQI JWC HQJ Campus

Sam Choi

Người sáng lập và Giám đốc điều hành Quest Coffee
Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành HQJ Coffee School
Director of Coffee tại Seven Sea Roasting Co., US


1. GIẢNG VIÊN 

 • Giảng viên được chứng nhận bởi Hiệp hội Cà phê Đặc sản Quốc tế SCA (AST) cho tất cả các bộ môn trong cà phê: Green Coffee (Cà phê nhân xanh), Roasting (Rang), Sensory (Thử nếm cà phê), Brewing (Pha thủ công), Barista và Introduction to Coffee (Giới thiệu Tổng quan về Cà phê).

 • Giảng viên của Viện Giáo dục Cà phê Hàn Quốc (UCEI).

 • Q Instructor được chứng nhận bởi Viện Chất lượng Cà phê CQI.


2. CHỨNG NHẬN

 • Chứng nhận Q Arabica Grader từ Viện Chất lượng Cà phê CQI.

 • Chứng nhận Q Robusta Grader từ Viện Chất lượng Cà phê CQI.

 • SCA CVA for Cuppers từ Hiệp hội Cà phê Đặc sản Quốc Tế (SCA).


3. GIÁM KHẢO​​

 • Trưởng Ban Giám khảo của Cuộc thi Vô địch Rang Cà phê Thế giới được tổ chức bởi WCE

 • Giám khảo Thế giới được chứng nhận bởi WCE cho Cuộc thi Pha thủ công Thế giới

 • Giám khảo Cuộc thi Vô địch Barista Quốc gia của WCE

 • Giám khảo Cuộc thi Latte Art Quốc gia của WCE

 • Giám khảo Cuộc thi Vô địch Barista

 • Giám khảo Cuộc thi Việt Nam Amazing Cup

 • Cố vấn Cuộc thi Rang cà phê Philippines 2023

 • Trưởng ban Giám khảo Cuộc thi Rang cà phê Philippines 2024

 • Giám khảo Giải vô địch Espresso Thế giới, Athens, Hy Lạp 2023

 • Giám khảo Giải vô địch Espresso Thế giới, Busan, Hàn Quốc 2024

 • Giám khảo Cuộc thi Cà phê Xanh Robusta Hainan, Trung Quốc 2024

 • Giám khảo Giải vô địch Barista Crew Việt Nam 2024

 • Người sáng lập Cuộc thi Cà phê Xanh Đông Nam Á

 • Người sáng lập Giải vô địch Rang cà phê Châu Á


4. HUẤN LUYỆN VIÊN  

 • Huấn luyện viên Cuộc thi Barista

 • Huấn luyện viên Cuộc thi Rang

 • Huấn luyện viên Cuộc thi Latte Art

 • Huấn luyện viên Cuộc thi Brewing


5. CHUYÊN GIA TƯ VẤN  

 • Quản lý Hậu thu hoạch

 • Sàng lọc Cà phê Nhân xanh & Tổ chức Tham quan Vùng nguyên liệu Cà phê Nhân xanh

 • Thiết kế xưởng rang & Phát triển Hồ sơ Rang

 • Thiết kế & Vận hành Quán Cà phê

NO TEXT.jpg
SCA CQI JWC HQJ Campus
SCA CQI JWC HQJ Campus

Thư Phạm (Bella)

GIẢNG VIÊN 
Giảng viên được chứng nhận bởi Hiệp hội Cà phê Đặc sản Quốc tế SCA (AST) cho các bộ môn:

 • Sensory (Thử nếm cà phê)

 • Brewing (Pha thủ công)

 • Barista 

 • Introduction to Coffee (Giới thiệu Tổng quan về Cà phê) 

 • Giảng viên CQI - Đánh giá Chất lượng

 

GIẢI THƯỞNG

 • Quán Quân cuộc thi Vietnam National Barista Championship 2023 

 • Top 3 cuộc thi World Espresso Championship 2023 tại Athens,Greece

 • Á Quân cuộc thi Vietnam National Barista Championship 2022

 • Quán Quân cuộc thi Vietnam Brewing Cup 2020

 • Á Quân cuộc thi Vietnam National Barista Championship 2029

 • Top 5 cuộc thi Fusan International Barista Championship 2019 tại Trung Quốc

 • Top 16 World Barista Championship 2024

CHỨNG NHẬN 

 • Chứng chỉ Q Arabica Grader, Viện Chất lượng cà phê (Coffee Quality Institute)

 • Chứng chỉ Q Robusta Grader, Viện Chất lượng cà phê (Coffee Quality Institute)

GIÁM KHẢO

 • Chứng chỉ SCA Roasting Intermediate Certificate, Hiệp hội Cà phê Đặc sản Quốc Tế (SCA)

 • Chứng chỉ SCA Green Coffee Intermediate Certificate, Hiệp hội Cà phê Đặc sản Quốc Tế (SCA)

 • Chứng chỉ Q Cupping Essentials, Viện Chất lượng cà phê (Coffee Quality Institute)

 • SCA CVA for Cuppers, Hiệp hội Cà phê Đặc sản Quốc Tế (SCA)

 • Giám khảo Vietnam Amazing Cup 2023

 • Giám khảo Dalatmilk Barista Championship 2023

 • Giám khảo Vietnam Aeropress Championship 2023

 • Giám khảo Vietnam Comandante Championship 2023

KINH NGHIỆM

 • Sàng lọc Cà phê Nhân xanh tại Vùng nguyên liệu

 • Thiết kế & vận hành quán cà phê

 • Thiết kế hồ sơ rang

 • Quản lý Sân khấu tại Cuộc Thi Rang Cà Phê Philippines 2023, 2024

Kimthi.jpg

Kim Thi

1. CHỨNG NHẬN

 • Chứng nhận Q Arabica Grader, Viện Chất lượng Cà phê (Coffee Quality Institute)

 • Chứng chỉ SCA Brewing Intermediate Certificate, Hiệp hội Cà phê Đặc sản Quốc tế (SCA)

 • Chứng chỉ SCA Barista Intermediate Certificate, Hiệp hội Cà phê Đặc sản Quốc tế (SCA)

 • Chứng chỉ Q Cupping Essentials, Viện Chất lượng Cà phê (Coffee Quality Institute)


2. KINH NGHIỆM

 • Thí sinh Vietnam National Super Barista Championship 2019

 • Head Barista tại Quest Cafe

 • Kiểm soát Chất lượng Sensory tại Quest Green

teacher-of-roasting.jpg

Danh Nguyễn

Sáng lập và Giám đốc điều hành xưởng rang Dancafe

1. CHỨNG NHẬN

 • Chứng chỉ Q Arabica Grader, Viện Chất lượng cà phê (Coffee Quality Institute)

 • Chứng chỉ Q Robusta Grader, Viện Chất lượng cà phê (Coffee Quality Institute)

 • Chứng chỉ SCA Roasting Professional Certificate, Hiệp hội Cà phê Đặc sản Quốc Tế (SCA)

 • Chứng chỉ SCA Green Coffee Intermediate Certificate, Hiệp hội Cà phê Đặc sản Quốc Tế (SCA)

 • Chứng chỉ SCA Sensory Intermediate Certificate, Hiệp hội Cà phê Đặc sản Quốc Tế (SCA)

 • Chứng chỉ SCA Barista Intermediate Certificate, Hiệp hội Cà phê Đặc sản Quốc Tế (SCA)

 • SCA CVA for Cuppers, Hiệp hội Cà phê Đặc sản Quốc Tế (SCA)

2. KINH NGHIỆM

 • Thiết kế & vận hành quán cà phê

 • Head Barista tại The Coffee Emporium, Macquarie Park, NSW, Australia.

 • Hỗ trợ kỹ thuật & trợ lý quản lý sân khấu tại Cuộc Thi Rang Cà Phê Philippines 2023 

 • Giám khảo tại Cuộc Thi Pha Chế Hoop 2023 Philippines

 • Quản lý sân khấu tại Giải Vô Địch Pha Chế Việt Nam 2024

 • Hỗ trợ kỹ thuật & trợ lý quản lý sân khấu tại Cuộc Thi Rang Cà Phê Philippines 2024

bottom of page